Ministerul Finanțelor vrea să angajeze în total 100 de persoane pentru monitorizarea execuţiei bugetare

Ministerul Finanțelor vrea să angajeze 54 de persoane în cadrul instituției și 46 în cadrul ANAF pentru monitorizarea execuţiei bugetare, respectiv pentru desfășurarea activităților de control, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern pus în transparență decizională.

„Prin prezentul act normativ se propune crearea premiselor pentru asigurarea funcționalității celor două noi structuri de specialitate, precum și a structurii de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor şi a structurilor teritoriale de inspecţie economico-financiară din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care vor efectua acţiuni de control la entităţile sesizate”, potrivit notei de fundamentare.

Ministerul Finanțelor transmite că una dintre structurile de specialitate va avea ca obiect de activitate monitorizarea execuţiei bugetare pe baza datelor şi informaţiilor gestionate de instituție.

Aceasta va analiza datele şi informaţiile gestionate de Ministerul Finanţelor și va solicita informaţii suplimentare, după caz, şi, în situaţiile în care constată o creştere cu mai mult de 20% faţă de costul mediu al achiziţiilor de produse/servicii/echipamente şi/sau execuţie de lucrări sau costul mediu al cheltuielilor curente şi de capital aferente unor instituţii publice similare, după caz, sesizează structura de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor.

Potrivit notei de fundamentare, în fiecare an calendaristic Ministerul Finanţelor va prezenta Guvernului rapoarte privind monitorizarea efectuată. „Activitatea acestei structuri se organizează pentru început sub formă de proiect-pilot pe o perioadă de 3 ani pentru domeniile educaţie, sănătate, asistenţă şi protecţie socială, precum şi pentru autorităţile şi instituţiile aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale. După această perioadă, pe lângă domeniile menţionate anterior, se pot aplica şi altor domenii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor”.

Ministerul Finanțelor transmite că structura va funcționa cu un număr de 22 de posturi asigurate prin suplimentarea numărului de posturi .

Cealaltă structură de specialitate va avea ca obiect de activitate reglementarea și aplicarea Regulamentului (UE) 2023/956 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 mai 2023 privind instituirea unui mecanism de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM), se mai menționează în nota de fundamentare.

„Structura de specialitate va avea următoarele atribuții cu caracter general:
a) gestionează şi implementează la nivel naţional CBAM;
b) înregistrează solicitările importatorilor de a obţine statutul de declarant autorizat în registrul CBAM;
c) acordă, refuză sau retrage statutul de declarant autorizat CBAM;
d) face schimb de informaţii cu autorităţile competente;
e) solicită constituirea unei garanţii pentru a autoriza un declarant, în cazul în care declarantul nu a fost stabilit pe parcursul celor două exerciţii financiare anterioare anului în care a fost depusă cererea.
Totodată, prin intermediul acestei structuri se va asigura colaborarea cu Comisia Europeană în vederea identificării celor mai bune practici în aplicarea Regulamentului și participarea la reuniunile organizate la nivel național, la nivelul UE sau non UE și la cele ale Comitetului CBAM.

Structura de specialitate va funcționa cu un număr de 22 de posturi asigurate prin suplimentarea numărului de posturi aprobat pentru Ministerul Finanțelor”, potrivit proiectului pus în transparență decizională.

MF anunță că pentru desfășurarea activităților de control vor fi alocate un număr de 10 posturi Direcției generale de inspecție economico-financiară din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor și un număr de 46 de posturi structurilor teritoriale de inspecţie economico-financiară din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, asigurate prin suplimentarea corespunzătoare a numărului de posturi aprobat pentru Ministerul Finanțelor, respectiv pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor va ajunge astfel la de 2.052, exclusiv demnitarii, iar numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi structuri subordonate va ajunge la 22.287, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

Lasă un răspuns

Previous post Eurostat: România este pe ultimul loc în Europa la investițiile pentru cercetare și dezvoltare
Next post Președintele MRS la capela Reginei Maria: „România Suverană îi mulțumește, 1 Decembrie 1918 nu ar fi existat fără ea”